Kulturens Venner

Kulturens Venner er en forening hvis formål det er, at skabe kulturarrangementer i Engesvang. Mød os her: www.kulturensvenner.wordpress.com. Du kan også se en oversigt over arrangementer, som Kulturens Venner afholder. Oversigten finder du her.

Derudover finder du generel info om Engesvang og aktiviteter i Engesvang her: Visit Engesvang.

Alle over 18 år kan blive optaget i foreningen.
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, og består af mindst 5 medlemmer.

Næste generalforsamling varsles ved opslag senest 14 dage før generalforsamlingen, så hold øje med det.