Kulturens Venner

Kulturens Venner er en forening hvis formål det er, at skabe kulturarrangementer i Engesvang. Mød os her: www.engesvangkultur.dk  Her kan du også se en oversigt over arrangementer, som Kulturens Venner afholder. 


Alle over 18 år kan blive optaget i foreningen.
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, og består af mindst 5 medlemmer.

Næste generalforsamling varsles ved opslag senest 14 dage før generalforsamlingen, så hold øje med det.